Collection: Sacred Nature

Rigjeneroni lëkurën tuaj. Rigjeneroni planetin tonë.

Një kujdes organik për lëkurën i certifikuar nga Cosmos™, i projektuar për të ruajtur rininë e lëkurës dhe për të kontribuar në mbrojtjen e biodiversitetit.

Me antioksidantë të biofermentuar, të studiuar në kopshtin tonë shkencor në fshatin Davines dhe të rritur në Itali sipas bujqësisë rigjeneruese, linja Sacred Nature është negative ndaj dioksidit të karbonit dhe për këtë arsye mbështet zbutjen e ndryshimeve klimatike.

Mbipopullimi dhe konsumi njerëzor po gërryejnë burimet natyrore, duke reduktuar biodiversitetin dhe duke shkaktuar ndryshime klimatike. Kjo rezulton në akumulimin e lartë të gazeve serrë në atmosferë dhe maja të papritura të nxehta dhe të ftohta të cilatndikojnë në lëkurë çdo ditë.E shënjestruar vazhdimisht nga radikalet e lira që kërcënojnë ekuilibrin e saj, lëkura mbështetet në sistemet e saj natyrore të mbrojtjes antioksiduese. Megjithatë, për shkak të këtyre sulmeve të jashtme, lëkura nuk është në gjendje të sigurojë mbrojtje efektive, duke vënë në rrezik rininë dhe vitalitetin e saj, duke u shfaqur në formën e tharjes ose mbiprodhimit të sebumit, errësimit dhe shenjave të plakjes.