Skip to product information
1 of 2

newlooktina

Stone Heater

Stone Heater

Ngrohës origjinal prej guri metalik me legen të përshtatshëm të lëvizshëm dhe rregullator dixhital të temperaturës.
Gurët masazh [zona e rehatisë] e kanë origjinën në malet e larta dhe vullkanet e zinxhirit të Andeve të Amerikës Latine në rreth 15,000 këmbë mbi nivelin e detit. Ato janë zgjedhur me dorë dhe janë zgjedhur me kujdes;
Përbërja e tyre është e çertifikuar nga Universiteti i Shën Agustinit - Peru (fakulteti i gjeologjisë dhe gjeofizikës), i cili garanton përbërjen e tyre bazaltiko-andezitike.
View full details