Skip to product information
1 of 1

newlooktina

Luxury Bed

Luxury Bed

Krevat shumëfunksional MADE IN ITALY, i bërë për të lejuar
qëndrim i mirë.

Trupi në çelik karboni dhe dru i fisnikëruar, (gri e ftohtë).
Memory 3.0 dysheku dhe vrima e fytyrës. Termike.

3 motorë, rregullim elektrik: lartësi, mbështetëse dhe këmbë, me
pedale.

View full details