Skip to product information
1 of 1

newlooktina

Body Test

Body Test

Matësi i impedancës së gjeneratës së tretë, shfaq analizën e përbërjes së trupit, duke theksuar 10 parametra: ujin total, masën e dobët, masën yndyrore, yndyrën viscerale, etj., si në nivel të përgjithshëm ashtu edhe segmental. Kontroll i saktë i cili, i kombinuar me këshillat e personelit të specializuar, ofron një shërbim me vlerë të madhe për klientët.
Karakteristikat: 2 frekuenca (20 kHz, 100 kHz), analiza segmentale (4 gjymtyrë + trungu),
4 elektroda dhe 8 pika kontakti; lidhje wifi, CD instalimi dhe USB i përfshirë,
kohëzgjatja e provimit < 1 minutë.
View full details