Skip to product information
1 of 2

newlooktina

Autoklave S 3.0

Autoklave S 3.0

Pjesë përbërëse e protokollit të sterilizimit, është e vetmja
pajisje që garanton 100% higjienë dhe sterilizim.

Procesi i sterilizimit me autoklavë është më i sigurti dhe i shmang
të gjitha problemet që mund të lindin nga infeksionet (klientët dhe
stafi). E thjeshtë për t'u përdorur. E pajisur me port USB.

Autoklavë e klasit S, 8 litra, 3 tabaka si standard, komplet aksesor për përdorim dhe
mirëmbajtjen.
View full details